نویسنده = صادق جعفرزاده
تعداد مقالات: 6
1. بررسی ناهنجاری های ساکول در بیماران مبتلا به ضربه به سر (مطالعه مروری)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 87-97

صادق جعفرزاده؛ اسحاق بهرامی؛ اکرم پوربخت؛ شهره جلایی


3. مروری بر نتایج توانبخشی وستیبولار در بیماران مبتلا به آسیب سیستم وستیبولار در اثر ضربه به سر و آسیب های مرتبط

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 92-98

صادق جعفرزاده؛ اکرم پوربخت؛ اسحاق بهرامی؛ شهره جلایی


4. موارد آسیب سیستم دهلیزی در افراد کم شنوایی حسی عصبی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 78-88

صادق جعفرزاده؛ اکرم پوربخت


6. مروری بر ویژگیهای کاربردی و خصوصیات سایکومتری پرسشنامه معلولیت سرگیجه در نسخه‌های انگلیسی، فارسی و دیگر زبانها

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 98-108

صادق جعفرزاده؛ اسحاق بهرامی؛ اکرم پوربخت؛ شهره جلایی