نویسنده = ������������������ ��������
مقایسه امواج شنوایی ‏P300‎‏ و مهارت های گفتار و زبان در کودکان با و بدون کم شنوایی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 22-27

10.22038/jpsr.2023.68181.2433

داود سبحانی راد؛ محمد ملکی؛ علی دهشیری؛ حمید طیرانی؛ صادق جعفرزاده


آسیب وستیبولار در بیماران دارای سرگیجه و اسیلوپسی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 29-34

10.22038/jpsr.2022.64259.2367

محسن رجعتی حقی؛ صادق جعفرزاده


بررسی ناهنجاری های ساکول در بیماران مبتلا به ضربه به سر (مطالعه مروری)

دوره 9، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 87-97

10.22038/jpsr.2020.44340.2040

صادق جعفرزاده؛ اسحاق بهرامی؛ اکرم پوربخت؛ شهره جلایی