نویسنده = ���������� ������������ ����������
آموزش فعل و تولید جمله در بیمار فارسی زبان مبتلا به زبان‌پریشی ناروان از طریق رویکرد Action

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 87-97

10.22038/jpsr.2019.17592.1443

سارا دلفانی؛ شهرام هادوی آبدبوچالی؛ شکوفه رئیسی اردلی؛ آذر مهری