نویسنده = ������������ ��������
بررسی ‏ تاثیر تعامل مناسب معلم بر دانش‌آموز دارای لکنت: یک مطالعه تک عضوی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 61-71

10.22038/jpsr.2021.47010.2083

حسنیه خمبری؛ مریم علی زاده؛ شهره جلایی؛ اکرم احمدی


بررسی ناهنجاری های ساکول در بیماران مبتلا به ضربه به سر (مطالعه مروری)

دوره 9، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 87-97

10.22038/jpsr.2020.44340.2040

صادق جعفرزاده؛ اسحاق بهرامی؛ اکرم پوربخت؛ شهره جلایی


تعیین اثر طول نمونه زبانی بر میانگین طول گفته بر اساس تکواژ در کودکان طبیعی فارسی زبان

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 17-25

10.22038/jpsr.2019.32819.1814

نسترن قادرنیا؛ مریم علی زاده؛ ناهید جلیله وند؛ شهره جلایی؛ سمیه ملاآقاجانی


مروری بر تکالیف آگاهی صرفی در کودکان عادی و نارساخوان

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 103-111

10.22038/jpsr.2018.22624.1588

سیده سمانه میراحدی؛ زهرا سلیمانی؛ شهره جلایی