نویسنده = ������������ ����������������
تاثیر فناوری اطلاعات بر ارتقای سطح سلامت از دیدگاه مدیران اجرای دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 47-56

10.22038/jpsr.2018.20441.1521

اسفندیار حقیری؛ سمیه حسام؛ جعفر عطایی؛ رحمت الله جدیدی؛ ایرج اعتبار