نویسنده = ���������� �������� ������������
اثر چهار هفته ماساژ سوئدی عضلات چهارسر ران بر شاخص‌های نوسان مرکز فشار زنان میانسال مبتلا به ‏استئوآرتریت کمپارتمان داخلی زانو ‏

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 28-39

10.22038/jpsr.2023.66702.2412

احسان ابراهیمی پور؛ سینا سعیدعسکری؛ فرشته ثابت؛ محمدرضا امیر سیف الدینی؛ فریبرز محمدی پور