نویسنده = �������� �������� ����������
طراحی سیستم پایگاه داده بیماران عروق کرونر در بیمارستان هاجر شهرکرد سال 1395

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 93-100

10.22038/jpsr.2019.22643.1590

رضا صفدری؛ مرتضی قاسم پور؛ هادی خسروی؛ اسماعیل مهرآیین