کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
مطالعه کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به شکاف لب و کام

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 19-30

فایزه جعفری رسا؛ ناهید جلیله وند؛ محبوبه رسولی؛ سید جواد نصیری


بررسی شاخص معلولیت صوت-آوازخواندن (SVHIP) در خوانندگان فارسی زبان

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 7-14

زهرا کشتگر؛ فاطمه باقرپور؛ حمیده قائمی؛ داود سبحانی راد


تاثیر تمرینات پیلاتس بر قدرت و کیفیت زندگی بیماران قلبی پس از عمل بای پس شریان کرونر

دوره 7، شماره 2، تیر 1397، صفحه 64-73

نسترن ارشادی فارسانی؛ نادر رهنما؛ معصومه صادقی


بررسی شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صوت در بزرگسالان مبتلا به فلجی تارهای صوتی

دوره 5، شماره 2، تیر 1395، صفحه 76-81

داوود سبحانی راد؛ حمیده قائمی؛ نرگس سادات سیادتی؛ نجمه چاره ای؛ جمشید جمالی؛ نرگس معین؛ نجمه مردانی