نویسنده = مهدیه کریمی
تعداد مقالات: 4
1. طراحی سیستم پایگاه داده بیماران عروق کرونر در بیمارستان هاجر شهرکرد سال 1395

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 93-100

رضا صفدری؛ مرتضی قاسم پور؛ هادی خسروی؛ اسماعیل مهرآیین


2. بررسی میزان آمادگی دانشجویان جهت استفاده از فناوری یادگیری الکترونیکی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 60-66

عاطفه شهنوازی؛ اسماعیل مهرآیین؛ سمیه باقری؛ زهرا میری؛ مصطفی محمد قاسمی


3. بررسی زیرساخت های لازم برای پیاده سازی فناوری پزشکی از راه دور در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زابل

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 74-82

زهرا قاسمی راوری؛ اسماعیل مهرآیین؛ سمیه باقری؛ مهدیه کریمی


4. الزامات امنیت اطلاعات در شبکه پزشکی از راه دور از دیدگاه مدیران فن‌آوری اطلاعات

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 31-40

ولی اله حسینیان؛ هاله آیت اللهی؛ حمید حقانی؛ اسماعیل مهرآیین