کلیدواژه‌ها = حس عمقی
تأثیر آنی تمرینات تعادلی بر حس عمقی مفصل مچ پای بازیکنان فوتبال

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 36-43

10.22038/jpsr.2017.14355.1312

علی یلفانی؛ لیلا احمدنژاد؛ بهنام غلامی بروجنی