کلیدواژه‌ها = حس عمقی
اثر تمرینات پلیومتریک و تراباند بر حس عمقی و قدرت مچ پای بازیکنان فوتبال نوجوان

دوره 9، شماره 2، مرداد 1399، صفحه 16-29

مصطفی ضیایی؛ حامد اسماعیلی؛ مرضیه میرشکار


تأثیر آنی تمرینات تعادلی بر حس عمقی مفصل مچ پای بازیکنان فوتبال

دوره 6، شماره 3، مهر 1396، صفحه 36-43

علی یلفانی؛ لیلا احمدنژاد؛ بهنام غلامی بروجنی