دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 7-124 

مقاله پژوهشی

بررسی فاکتورهای بینایی پس از عمل مجدد فتورفرکتیو کراتکتومی

صفحه 7-13

10.22038/jpsr.2017.18832.1481

تقی نقدی؛ علی میرزاجانی؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ سید فرزاد محمدی


بررسی چالش های طرح پزشک خانواده از دیدگاه مدیران و پزشکان در استان خراسان شمالی، 1395

صفحه 14-24

10.22038/jpsr.2018.23428.1616

محترم محمدیان؛ علی وفایی نجار؛ زهره نجات زادگان عیدگاهی؛ حسین جاجرمی؛ الهه هوشمند


بررسی پاسخ های برانگیخته بینایی در بخش ‌های مختلف در افراد نرمال

صفحه 40-46

10.22038/jpsr.2018.24538.1660

لیلا میرزایی صبا؛ ابراهیم جعفرزاده پور؛ علی میرزاجانی؛ مهدی خبازخوب


مقاله مروری

زاویه خیسی و رطوبت پذیری لنزهای تماسی

صفحه 69-83

10.22038/jpsr.2018.24161.1638

فاطمه السادات عقیلی؛ فرشاد عسکری زاده؛ فروزان ناروئی نوری؛ ستار رجبی؛ طاهره رخشان دادی؛ مسعود خرمی نژاد