نویسنده = رضا صفدری
تعداد مقالات: 2
1. طراحی سیستم پایگاه داده بیماران عروق کرونر در بیمارستان هاجر شهرکرد سال 1395

دوره 8، شماره 1، بهار 1398، صفحه 93-100

رضا صفدری؛ مرتضی قاسم پور؛ هادی خسروی؛ اسماعیل مهرآیین


2. الزامات داده ای و قابلیت های فنی سامانه خودمدیریتی مبتنی بر موبایل برای افراد مبتلا به ویروس نقص ایمنی انسانی

دوره 7، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 68-77

رضا صفدری؛ اسماعیل مهرآیین؛ مینو محرز؛ نیلوفر محمدزاده؛ سید احمد سید علی نقی