کلیدواژه‌ها = کوبالامین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درسالمندان وتعیین ارزش تشخیصی آن در کمبود V.B12 و اسید فولیک درشهرمشهد(1390)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 8-14

لیدا معنوی فر؛ امیره نجات شکوهی؛ حسین آیت الهی؛ منیره محجوب