کلیدواژه‌ها = ویژگی ‌های روانسنجی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD) در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان 1395-1394

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-28

خدابخش حیدری؛ سالار فرامرزی؛ احمد عابدی؛ امیر قمرانی