کلیدواژه‌ها = پرسشنامه سلامت عمومی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه سلامت روان سالمندان کم شنوای دارای سمعک و بدون سمعک در اهواز سال 1391

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 40-46

پردیس عالی وند؛ منصور ظهیری؛ رویا قاسم زاده؛ سید محمود لطیفی؛ کیهان فتحی