نویسنده = گلی ارجی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه عملکرد درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی در پیشگویی ابتلا به آنفارکتوس قلبی

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 26-35

رضا صفدری؛ مرجان قاضی سعیدی؛ منوچهر قارونی؛ مهدی نصیری؛ گلی ارجی