نویسنده = الهه هوشمند
تعداد مقالات: 3
1. بررسی چالش های پژوهش درسازمان بیمه سلامت ایران و ارائه راه کار برای آن 1395

دوره 7، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 83-91

لیلا قلندر آبادی؛ الهه هوشمند؛ علیرضا رمزی؛ علی وفایی نجار


2. بررسی چالش های طرح پزشک خانواده از دیدگاه مدیران و پزشکان در استان خراسان شمالی، 1395

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 14-24

محترم محمدیان؛ علی وفایی نجار؛ زهره نجات زادگان عیدگاهی؛ حسین جاجرمی؛ الهه هوشمند


3. تجربه و علل پزشکی تدافعی از دیدگاه دستیاران تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 60-68

علی اصغر رضایی؛ علی وفایی نجار؛ الهه هوشمند؛ حبیب الله اسماعیلی؛ سحر کوهستانی