نویسنده = سالار فرامرزی
تعداد مقالات: 2
1. طراحی آزمون جامع تشخیص نارساخوانی (CDTD) در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان 1395-1394

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-28

خدابخش حیدری؛ سالار فرامرزی؛ احمد عابدی؛ امیر قمرانی


2. بررسی تاثیر مداخلات عصب روانشناختی بر عملکرد زبان دریافتی کودکان مبتلا به آسیب ویژه زبانی(SLI): پژوهش مورد منفرد

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 51-61

سالار فرامرزی؛ پرستو شیرزادی؛ مسلم قاسمی؛ احمد یارمحمدیان