نویسنده = حامد اسماعیلی
تعداد مقالات: 1
1. اثر خستگی ناشی از دویدن بر الگوی Roll-Over پای دوندگان مبتدی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 23-32

مهرداد عنبریان؛ حامد اسماعیلی