نویسنده = علی محمدزاده
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه شاخصهای آکوستیک صوتی افراد سیگاری و غیر سیگاری

دوره 5، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 50-58

علی محمدزاده؛ زهره موسوی


2. بازشناسی همخوان‌های خیشومی در نویز همهمه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 34-41

علی محمدزاده؛ سیده زینب نورالدینی؛ نازیلا صندوقدار