نویسنده = منیره محجوب
تعداد مقالات: 2
1. بررسی دید عمق و هترفوریا در دانشجویان علوم آزمایشگاهی مشهد درسال 1390

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 17-21

عباس عظیمی خراسانی؛ جواد هرویان؛ علی عمادزاده؛ ناهید مسیح پور؛ مهرنوش قتبری گله داری؛ فرشته تاج دینی؛ منیره محجوب؛ حسین حسینی یزدی


2. بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درسالمندان وتعیین ارزش تشخیصی آن در کمبود V.B12 و اسید فولیک درشهرمشهد(1390)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 8-14

لیدا معنوی فر؛ امیره نجات شکوهی؛ حسین آیت الهی؛ منیره محجوب