کلیدواژه‌ها = دویدن
تعداد مقالات: 2
1. فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب در پسران 10 تا 12 سال دارای عارضه سر به جلو طی دویدن

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 7-16

امیرعلی جعفرنژادگرو؛ سمیه صلاحی؛ سعیده حشمتی


2. اثر خستگی عملکردی بر میزان زاویه پشت پای افراد با ساختار پای طبیعی و چرخیده به خارج

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 83-92

حسین فرزانه؛ سعید ایل بیگی؛ مهرداد عنبریان