نویسنده = ابراهیم صادقی دمنه
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه فاکتورهای کنترل قامت، تعادل ایستا و پویای دانش آموزان با قوس کف پای متفاوت

دوره 8، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 69-76

پریسا حاجی رضایی؛ غلامعلی قاسمی؛ حامد ارغوانی؛ ابراهیم صادقی‌دمنه


2. بررسی درمان‌ های ارتوزی در سندروم درد کشککی-رانی: مرور نظام مند مقالات با فراتحلیل داده ‌ها

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 84-102

آمنه عابدیان اول؛ نیلوفر فرشته نژاد؛ ابراهیم صادقی دمنه