نویسنده = علی قنبری
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی استقامت عضلات مرکزی در زنان ورزشکار با بی‌ثباتی مزمن مچ پا

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-57

اسما رازقی؛ نادر رهنما؛ اسماعیل شکری؛ علی قنبری