کلیدواژه‌ها = شعاع انحنای قرنیه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای اثر قطره پیلوکارپین و تروپیکامید بر توپوگرافی قرنیه

دوره 4، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 41-49

شهرزاد میرزاحسینی؛ عباس عظیمی خراسانی؛ جواد هرویان