موضوعات = یافته های هماتولوژیک
تعداد مقالات: 3
2. بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درزنان جوان مبتلا به کمبود آهن

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 7-14

نعیمه وارسته؛ سید اسحاق هاشمی؛ جمشید جمالی؛ لیدا معنوی فر


3. بررسی هیپرسگمانتاسیون نوتروفیلی درسالمندان وتعیین ارزش تشخیصی آن در کمبود V.B12 و اسید فولیک درشهرمشهد(1390)

دوره 1، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 8-14

لیدا معنوی فر؛ امیره نجات شکوهی؛ حسین آیت الهی؛ منیره محجوب