نویسنده = نادر رهنما
تعداد مقالات: 7
3. تاثیر تمرینات پیلاتس بر قدرت و کیفیت زندگی بیماران قلبی پس از عمل بای پس شریان کرونر

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 64-73

نسترن ارشادی فارسانی؛ نادر رهنما؛ معصومه صادقی


4. تاثیر هشت هفته تمرین با تخته تعادل بر حس عمقی، دامنه حرکتی و قدرت عضلانی مچ پای دختران کاراته کا

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 27-37

مینا خسروی کویز؛ نادر رهنما؛ منصور صاحب الزمانی


5. ارزیابی استقامت عضلات مرکزی در زنان ورزشکار با بی‌ثباتی مزمن مچ پا

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 47-57

اسما رازقی؛ نادر رهنما؛ اسماعیل شکری؛ علی قنبری


7. تاثیر هشت هفته ورزش یوگای بر دامنه حرکتی مفصل شانه زنان مبتلا به سرطان سینه ماستکتومی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 45-50

حمیده میرحسینی؛ نادر رهنما؛ مصطفی شیریزدی؛ مصیب میرحسینی