موضوعات = کودکان کم شنوا
تعداد مقالات: 7
1. مداخله به هنگام در حوزه شنوایی، زبان و دلبستگی کودکان ناشنوای زیر دو سال

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 57-68

فاطمه نیک خو؛ سعید حسن زاده؛ غلامعلی افروز؛ ولی اله فرزاد


2. بررسی درمان شنیداری-کلامی مبتنی بر موسیقی و بازی برمهارتها‌ی زبانی کودکان کم شنوا

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 15-26

حمید طیرانی نیک نژاد؛ شهلا شریفی؛ محمد مهدی قاسمی


3. بررسی تنوع واژگانی و پیچیدگی نحوی گفتار کودکان9-8 ساله پس از کاشت حلزون شنوایی

دوره 5، شماره 1، بهار 1395، صفحه 20-29

مهدیه توکلی؛ ناهید جلیله وند؛ محمد کمالی؛ یحیی مدرسی؛ مسعود متصدی زرندی


4. مقایسه‌ی برخی ویژگیهای نحوی گفتار دانش آموزان دبیرستانی مبتلا به کم شنوایی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 36-42

اکرم ولی زاده؛ نسرین گوهری؛ فرهاد فاتحی؛ عبدالرضا یاوری


5. مقایسه ارتباطات غیرکلامی کودکان کم شنوای استفاده کننده از کاشت حلزون و سمعک

دوره 4، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 66-73

حمیده عباس نژاد؛ حمید طیرانی نیک نژاد؛ محمد مهدی قاسمی؛ نادر جهانگیری


6. اثربخشی بازی‌های زبان‌شناختی بر بهبود زبان بیانی و دریافتی کودکان آسیب دیده شنوایی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 7-14

سحر محمداسماعیل زاده؛ سید محسن اصغری نکاح؛ شهلا شریفی؛ حمید طیرانی نیک نژاد


7. بررسی مقایسه ا ی مهارت های درک و کاربرد فعل مجهول در کودکان کم شنوای کاشت حلزون با کودکان طبیعی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 13-19

حمیده قائمی؛ اسماء وفائیان؛ اطهره چهکندی؛ داوود سبحانی راد؛ مینا ریاسی؛ حمید طیرانی