نویسنده = �������������� �������������� ����������
ارائه‌ی پارامتری جدید جهت نشان دادن راستای پا در افراد مبتلا به صافی کف پا

دوره 4، شماره 4، دی 1394، صفحه 14-19

10.22038/jpsr.2015.5335

محمد تقی کریمی؛ راضیه طهماسبی بلداجی؛ بهناز سطوتی