لیست جدید مجلات ISI ارایه شده در سال 2013

لطفا برای دستیابی به اطلاعات بیشتر فایلهای زیر را دانلود نمایید.

1- Arts & HumAnities citAtion index 2013.pdf

2- science citation index expanded 2013.pdf

3- social sciences citation index 2013.pdf