پرسش‌های متداول

آیا ارسال مقاله توسط ایمیل پذیرفته می شود؟

مقاله باید توسط نویسنده مسئول از طریق سایت مجله ارسال شود.

معمولا داوری مقاله جدید چقدر طول می کشد؟

معمولا حداکثر یک ماه بسته به هر مقاله متفاوت است. نویسندگان محترم با مراجعه به سایت می توانند تغییر وضعیت مقاله خود را پیگیری نمایند، بعلاوه ایمیلهای خودکارتوسط سایت برای اعلام تغییروضعیت مقاله ارسال می شود.

قبلا ثبت نام کرده ام ولی نمی توانم به سایت وارد شوم.

با کلیک روی "رمز ورود به سامانه را فراموش کرده ام" رمز ورود به ایمیلی که موقع ثبت نام اعلام کرده اید ارسال می شود.