داوران

سیاست داوری مقالات

 

 مقالات بعد از ارسال به  دفتر مجله ابتدا توسط هیئت تحریریه بررسی شده و مقالاتی که در اسکوپ مجله نیست و یا مقالاتی که براساس دستورالعمل نگارش مقاله در مجله تهیه نشده است ، از پروسه داوری خارج می شوند. مقالاتی که شرایط ورود را دارند بدون ذکر نام نویسنده مسئول به یک داور آمار فرستاده می شوند تا از نظر ساختار مورد بررسی قرار گیرد ( در بعضی موارد با نظر سردبیر به دونفر داور آماری ارجاع می شود)   پس از تایید داوری ساختاری به دو داور مرتبط با موضوع ارسال می شود. 
سردبیر نظرات داوران را بررسی می‌کند و در صورت مغایرت واضح در نظرات داوران مقاله به داور سوم ارسال می‌شود. نظرات داوران و تصمیم سردبیر برای پذیرش، یا بازبینی مقاله (اصلاح کلی یا جزئی) یا رد مقاله به نویسندگان ارسال می‌گردد. روند تصمیم‌گیری به گونه‌ای که فرایند بررسی هیئت تحریریه ده روز، فرآیند دریافت مقاله تا تصمیم‌گیری داوری مقاله حداکثر شش تا هشت هفته، فرایند چاپ از پذیرش تا انتشار مقاله دو تا شش ماه  طول می‌کشد.

 

فرایند داوری مقالات

۱- بررسی و نوشتن گزارش در مورد مقاله
در گزارش لازم است نقاط قوت و ضعف مقاله مشخص گردد.
داور ممکن است با نظرات نویسنده مخالف باشد، اما باید به آن ها فرصت دهد که توضیح دهند. به یاد داشته باشید که نویسندگان از بازخورد مثبت و همچنین انتقاد سازنده شما استقبال خواهند کرد.

عوامل اصلی که باید به عنوان داور در مورد آن ها مشاوره ارائه دهید، اصالت، ارائه، مرتبط بودن و اهمیت موضوع مقاله برای خوانندگان مجله است.

 

2- تصمیم نهایی
هنگامی که مقاله را خواندید و کیفیت آن را ارزیابی کردید، باید در مورد انتشار  آن توصیه ای به سردبیر ارائه دهید. انواع تصمیم گیری خاص که توسط یک مجله استفاده می شود ممکن است متفاوت باشد، اما تصمیمات کلیدی عبارتند از:
پذیرش: در صورتی که مقاله به شکل فعلی برای انتشار مناسب باشد.
ویرایش جزئی: در صورتی که مقاله پس از بازبینی های جزئی برای چاپ آماده باشد. لطفاً اصلاحاتی را که توصیه می‌کنید نویسنده انجام دهد فهرست کنید.
ویرایش کلی: اگر مقاله نیاز به تغییرات اساسی مانند تجزیه و تحلیل گسترده ی داده ها  و یا بازنویسی بخش های متن داشته باشد.
رد: اگر مقاله برای چاپ در این مجله مناسب نیست یا اگر بازبینی هایی که باید انجام شوند برای ادامه بررسی به شکل فعلی آن بسیار اساسی هستند.

 

قابل توجه داوران محترم مجله

داوران محترم مجله میتوانند  گواهی داوری های  الکترونیکی  خود را  به صورت آنلاین  از  پایین صفحه داوری مقالات (نمایش گواهی نامه داوری ) دریافت نمایند