تماس با ما

کارشناس مجله: تکتم وظیفه دوست

ایمیل مجله: jpsr@mums.ac.ir

آدرس: مشهد،میدان آزادی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده علوم پیراپزشکی، دفتر مجله علوم پیراپزشکی و توانبخشی

تلفن: 09921945448

 

 

 

 

 

 


CAPTCHA Image