نویسنده = پریسا طاهری تنجانی
آسیب‌های مرتبط با سقوط در سالمندان کاشان

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 74-82

10.22038/jpsr.2015.4610

حمید رضا گیلاسی؛ حمید سوری؛ شهرام یزدانی؛ پریسا طاهری تنجانی