نویسنده = ���������������� ����������
بررسی دیرش واکه ای درافراد مبتلا به لکنت وافراد بدون لکنت

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 51-57

10.22038/jpsr.2016.6392

سپیده تیکخواه؛ بیژن شفیعی؛ اکرم احمدی