کلیدواژه‌ها = نیروی عکس العمل زمین
مقایسه اثر آنی و طولانی مدت تمرینات در آب و تراباند بر نیروی عکس‌العمل زمین در افراد دارای پای پرونیت هنگام ‏راه رفتن

دوره 12، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 7-19

10.22038/jpsr.2023.68577.2440

محسن برغمدی؛ ابراهیم پیری؛ زهره بهبودی؛ هادی الله وردی دوست؛ علی نصرتی هشی؛ فریبرز ایمانی


مقایسه فشار کف پایی و نیروی عکس العمل زمین در کاراته کاران نخبه مرد و زن

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 42-54

10.22038/jpsr.2016.7343

احسان طسوجیان؛ الناز دیزجی؛ رغد معمار؛ فرزانه علیزاده