کلیدواژه‌ها = سیستم‏ طبقه ‏بندی
بررسی مقایسه ‏ای سیستم‏ های طبقه ‏بندی بین ‏المللی دارویی

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 107-115

10.22038/jpsr.2021.47092.2087

رضا صفدری؛ سید سینا مرعشی شوشتری؛ مرضیه اسماعیلی؛ زهره جوانمرد