کلیدواژه‌ها = درخت تصمیم
مقایسه مدل شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیم برای شناسایی و پیش بینی عوامل مرتبط با دیابت نوع2

دوره 7، شماره 4، دی 1397، صفحه 19-32

10.22038/jpsr.2018.26264.1695

فرزاد میرزاخانی؛ آذر کاظمی؛ مرجان رسولیان کسرینه؛ سید یوسف جواد موسوی؛ علیرضا امیرآبادی زاده


مقایسه عملکرد درخت تصمیم گیری و شبکه عصبی در پیشگویی ابتلا به آنفارکتوس قلبی

دوره 3، شماره 2، مهر 1393، صفحه 26-35

10.22038/jpsr.2014.3319

رضا صفدری؛ مرجان قاضی سعیدی؛ منوچهر قارونی؛ مهدی نصیری؛ گلی ارجی