بررسی نقش بیومکانیک اندام تحتانی در سندرم‎ ‎درد‎ ‎کشککی-رانی:‏‎ ‎مرور‎ ‎روایتی مقالات 2020-2010‏

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده‎ ‎تربیت بدنی و علوم ورزشی،‎ ‎دانشگاه شهید باهنر کرمان،‎ ‎کرمان،‎ ‎ایران ‏

2 استاد گروه آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده‎ ‎تربیت بدنی و علوم ورزشی،‎ ‎دانشگاه شهید باهنر کرمان،‎ ‎کرمان،‎ ‎ایران‎ ‎

3 دانشیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

هدف:
اختلال در بیومکانیک و کینماتیک اندام تحتانی یکی از دلایل ایجاد کننده سندرم درد کشککی-رانی زانو می ‌‌باشد. هدف این تحقیق بررسی بیومکانیک اندام تحتانی در سندرم درد کشککی-رانی: مرور روایتی مقالات 2020-2010 بود.
روش‌ بررسی:
مقاله حاضر از نوع مروری روایتی بوده با یک جست‌و‌جوی سیستماتیک جامع الکترونیک در پایگاه‌ های اطلاعاتی (Google Scholar, Magiran PubMed, Springer, Taylor & Francis, ISC) مقالات مرتبط از سال 2010 تا 2020 مورد بررسی قرار گرفته است. کلید واژه‌ های جست‌و‌جو شامل: Patellofemoral Pain Syndrome" &‌ Biomechanics of Lower Extremity " بود.
یافته ‌ها:
پس از بررسی 293 مقاله، تعداد 36 مقاله براساس معیارهای ورود مرتبط در زمینه بیومکانیک اندام تحتانی پیدا شد. پس از بررسی کیفیت مقالات، 15 مقاله که بیومکانیک اندام تحتانی را در مبتلایان به درد کشککی-رانی بررسی کرده بودند، انتخاب و نقش آن ‌ها بر مبتلایان به درد کشککی-رانی سنجیده شد.
نتیجه ‌گیری:
بیومکانیک اندام تحتانی در بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی-رانی دچار اختلال شده و تمرینات انجام شده بر این افراد بایستی موجب تغییراتی در بیومکانیک اندام تحتانی و در نهایت راستای قرارگیری مفاصل باشد.

کلیدواژه‌ها