نقشه نگاری مداخله؛ چارچوبی برای طراحی مداخلات ترویج تندرستی با تاکید بر فعالیت بدنی : مروری بر تحقیقات ‏انجام شده

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 ‏دانشجوی دکتری گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 ‏استادیار گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

هدف:
نقشه نگاری مداخله روشی است که برای طراحی برنامه های مداخلات سلامتی که بر مبنای شواهد و نظریات هستند به کار می رود. هدف از این مقاله مروری، بررسی منابع علمی به منظور واکاوی نقش نقشه نگاری مداخله در طراحی مداخلات مرتبط با حفظ تندرستی می باشد.
روش بررسی:
برای انجام تحقیق مروری حاضر، جست و جوی پیشینه به دو طریق انجام شد. ابتدا یک جستجو در پایگاه داده نقشه نگاری مداخله (www.interventionmapping.com/references) با واژه های Sports injuries، Injuries، Physical activity ، Overweight،Fitness  و Rehabilitation انجام شد. این پایگاه داده  شامل مقالات منتشر شده ای است که از نقشه نگاری مداخله استفاده نموده اند. تمامی عناوینی که شامل واژه های فوق بودند بررسی شدند. در مرحله بعد، جستجو از طریق موتورهای جستجوگر الکترونیک در پایگاه PubMed انجام شد. برای جست و جو از ترکیبIntervention Mapping AND (Physical activity OR Sports injuries OR Injuries OR Overweight OR Fitness OR Rehabilitation) استفاده شد. همچنین برای جست و جوی مقالات فارسی از پایگاه مجلات کشور  (MAGIRAN)، پایگاه علمی جهاد دانشگاهی (SID)، و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) استفاده شد.
یافته ها:
با توجه به معیارهای ورود، 34 مقاله در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. از این تعداد، 16 مقاله هر شش مرحله نقشه نگاری مداخله را تکمیل کرده و 18 مقاله مراحل 1 تا 4 و یا 1 تا 5  را انجام داده بودند. 27 مقاله در زمینه طراحی مداخلات ترویج فعالیت بدنی و پیشگیری از چاقی، و 7 مقاله به طراحی برنامه های پیشگیری از آسیب های ورزشی و مدیریت مشکلات ارتوپدیک  پرداخته بودند.
نتیجه گیری:
به نظر می رسد نقشه نگاری مداخله به شکل موفقیت آمیزی در طراحی، اجرا و ارزیابی مداخلات به کار رفته و احتمالا باعث افزایش میزان استفاده از برنامه های پیشگیرانه می شود. این تحقیق نشان داد مداخلات طراحی شده  با روش نقشه نگاری مداخله عموما به اهداف خود رسیده اند. لذا می توان این توصیه را نمود که محققان حوزه سلامت و تندرستی از این روش برای طراحی مداخلات استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


 1. Bartholomew LK. Planning health promotion programs : an intervention mapping approach. 3rd ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass 2011; 54-76.
 2. Jones TM, Dear BF, Hush JM, Titov N, Dean CM. Application of Intervention Mapping to the Development of a Complex Physical Therapist Intervention. Phys Ther 2016; 96(12): 1994-2004.
 3. Campbell M, Fitzpatrick R, Haines A, Kinmonth AL, et al. Framework for design and evaluation of complex interventions to improve health. BMJ 2000; 321(7262): 694-696 .
 4. Bartholomew Eldredge LK. Planning health promotion programs : an intervention mapping approach. Fourth edition. ed. San Francisco, CA: Jossey-Bass & Pfeiffer Imprints, Wiley 2016; 32-35.
 5. Schaalma H, Kok G. Decoding health education interventions: the times are a-changin'. Psychol Health 2009; 24(1): 5-9.
 6. Kok G, Schaalma H, Ruiter RA, van Empelen P, Brug J. Intervention mapping: protocol for applying health psychology theory to prevention programmes. J Health Psychol 2004; 9(1): 85-98.
 7. Collard DC, Chinapaw MJ, van Mechelen W, Verhagen EA. Design of the iPlay study: systematic development of a physical activity injury prevention programme for primary school children. Sports Med 2009; 39(11) :889-901.
 8. Donaldson A, Poulos RG. Planning the diffusion of a neck-injury prevention programme among community rugby union coaches. Br J Sports Med 2014; 48(2): 151-9.
 9. Green LW, Kreuter MW.         Health promotion planning:an educational and environmental approach:  Mountain View [etc.]. Mayfield; 1999; 165-166.
 10. Tortolero SR, Markham CM, Parcel GS, Peters RJ, et al. Using intervention mapping to adapt an effective HIV, sexually transmitted disease, and pregnancy prevention program for high-risk minority youth. Health promotion practice 2005; 6(5): 286-298.
 11. Godin G, Gagnon H, Alary M, Levy JJ, Otis J. The degree of planning: an indicator of the potential success of health education programs. Promot Educ 2007;14(3):138-142.
 12. Leerlooijer JN, Ruiter RA, Reinders J, Darwisyah W, et al. The World Starts With Me: using intervention mapping for the systematic adaptation and transfer of school-based sexuality education from Uganda to Indonesia. Transl Behav Med 2011; 1(2): 331-340.
 13. Boekhout JM, Peels DA, Berendsen BA, Bolman CA, et al. An eHealth Intervention to Promote Physical Activity and Social Network of Single, Chronically Impaired Older Adults: Adaptation of an Existing Intervention Using Intervention Mapping. JMIR Res Protoc 2017; 6(11): e230.
 14. Collard DC, Verhagen EA, Chinapaw MJ, Knol DL, van Mechelen W. Effectiveness of a school-based physical activity injury prevention program: a cluster randomized controlled trial. Archives of pediatrics & adolescent medicine 2010; 164(2): 145-150.
 15. Duijzer G, Haveman-Nies A, Jansen SC, Beek JT, et al. Effect and maintenance of the SLIMMER diabetes prevention lifestyle intervention in Dutch primary healthcare: a randomised controlled trial. Nutrition & diabetes 2017; 7(5): e268.
 16. Fransen GA, Hiddink GJ, Koelen MA, van Dis SJ, et al. The development of a minimal intervention strategy to address overweight and obesity in adult primary care patients in The Netherlands. Fam Pract 2008; 25(1): 112-115.
 17. Friederichs SA, Oenema A, Bolman C, Lechner L. Long term effects of self-determination theory and motivational interviewing in a web-based physical activity intervention: randomized controlled trial. IJBNPA 2015; 12 (1):1-3.
 18. Gouttebarge V, Barboza SD, Zwerver J, Verhagen E. Preventing injuries among recreational adult volleyball players: Results of a prospective randomised controlled trial. J Sports Sci 2020; 38(6): 612-618.
 19. Gouttebarge V, Zuidema V. Prevention of musculoskeletal injuries in recreational field hockey: the systematic development of an intervention and its feasibility. BMJ Open Sport Exerc Med 2018; 4(1): e000425.
 20. Krops LA, Dekker R, Geertzen JHB, Dijkstra PU. Development of an intervention to stimulate physical activity in hard-to-reach physically disabled people and design of a pilot implementation: an intervention mapping approach. BMJ Open 2018; 8(3): e020934.
 21. Kwak L, Kremers SP, Visscher TL, van Baak MA, Brug J. Behavioral and cognitive effects of a worksite-based weight gain prevention program: the NHF-NRG in balance-project. J Occup Environ Med 2009; 51(12): 1437-1446.
 22. Luten KA, Dijkstra A, de Winter AF, Reijneveld SA. Developing a community-based intervention for Dutch older adults in a socioeconomically disadvantaged community. Health promotion international 2019; 34(3): 567-580.
 23. Prins RG, Brug J, van Empelen P, Oenema A. Effectiveness of YouRAction, an intervention to promote adolescent physical activity using personal and environmental feedback: a cluster RCT. PLoS One 2012; 7(3): e32682.
 24. Sassen B, Kok G, Mesters I, Crutzen R, Cremers A,et al. A web-based intervention for health professionals and patients to decrease cardiovascular risk attributable to physical inactivity: development process. JMIR Res Protoc 2012; 1(2): e21.
 25. Singh AS, Chin APMJ, Brug J, van Mechelen W. Short-term effects of school-based weight gain prevention among adolescents. Archives of pediatrics & adolescent medicine 2007; 161(6): 565-571.
 26. Ten Hoor GA, Kok G, Rutten GM, Ruiter RA, et al. The Dutch 'Focus on Strength' intervention study protocol: programme design and production, implementation and evaluation plan. BMC Public Health 2016; 16: 496.
 27. van Schijndel-Speet M, Evenhuis HM, van Wijck R, van Montfort KC, Echteld MA. A structured physical activity and fitness programme for older adults with intellectual disabilities: results of a cluster-randomised clinical trial. Journal of intellectual disability research : JIDR. 2017; 61(1): 16-29.
 28. Verweij LM, Proper KI, Weel AN, Hulshof CT, van Mechelen W. The application of an occupational health guideline reduces sedentary behaviour and increases fruit intake at work: results from an RCT. Occup Environ Med 2012; 69(7): 500-507.
 29. van Stralen MM, de Vries H, Mudde AN, Bolman C, Lechner L. Efficacy of two tailored interventions promoting physical activity in older adults. Am J Prev Med 2009; 37(5): 405-417.
 30. McEachan RR, Lawton RJ, Jackson C, Conner M, Meads DM, West RM. Testing a workplace physical activity intervention: a cluster randomized controlled trial. IJBNPA 2011; 8(1): 29.
 31. McEachan RRC, Santorelli G, Bryant M, Sahota P, et al. The Happy (Healthy and Active Parenting Programmme for early Years) feasibility randomised control trial: acceptability and feasibility of an intervention to reduce infant obesity. BMC Public Health 2016; 16(1):1-5.
 32. Pittson H, Wallace L. Using intervention mapping to develop a family-based childhood weight management programme. Journal of health services research & policy 2011; 16 (1): 2-7.
 33. Mann CM, Ward DS, Vaughn A, Benjamin Neelon SE, et al. Application of the Intervention Mapping protocol to develop Keys, a family child care home intervention to prevent early childhood obesity. BMC Public Health 2015; 15(1): 1-3.
 34. Seguin RA, Perry CK, Solanki E, McCalmont JC,et al. Mujeres Fuertes y Corazones Saludables, a Culturally Tailored Physical Activity and Nutrition Program for Rural Latinas: Findings from a Pilot Study. International Journal of Environmental Research and Public Health 2019; 16(4): 630.
 35. Donaldson A, Lloyd DG, Gabbe BJ, Cook J, Finch CF. We have the programme, what next? Planning the implementation of an injury prevention programme. Inj Prev 2017; 23(4): 273-280.
 36. Lock M, Post D, Dollman J, Parfitt G. Development of a Self-Determination Theory-Based Physical Activity Intervention for Aged Care Workers: Protocol for the Activity for Well-being Program. Frontiers in public health 2018; 6: 341.
 37. Jones TM, Dear BF, Hush JM, Titov N, Dean CM. myMoves Program: Feasibility and Acceptability Study of a Remotely Delivered Self-Management Program for Increasing Physical Activity Among Adults With Acquired Brain Injury Living in the Community. Phys Ther 2016; 96(12): 1982-1993.
 38. Karimzadeh Shirazi, Niknami S, Rahimi E. Using intervention mapping to develop a tailored health education program based on stages of change to prevent osteoprosis. Journal of Research and Health 2014; 4(3): 795-802.
 39. Sabzmakan L, Jafarabadi M, Springer A, Morowatisharifabad MA, Mohammadi E. Physical Activity and Healthy Eating Promotion among Adults with Cardiovascular Metabolic Risk Factors: An Application of Intervention Mapping Framework. Health Scope 2017; 6(3): e15167
 40. Stea TH, Haugen T, Berntsen S, Guttormsen V, Øverby NC, Haraldstad K, et al. Using the Intervention Mapping protocol to develop a family-based intervention for improving lifestyle habits among overweight and obese children: study protocol for a quasi-experimental trial. BMC Public Health 2016; 16(1): 1092.
 41. De Lepeleere S, De Bourdeaudhuij I, Cardon G, Verloigne M. The effect of an online video intervention 'Movie Models' on specific parenting practices and parental self-efficacy related to children's physical activity, screen-time and healthy diet: a quasi experimental study. BMC Public Health 2017; 17(1): 1-5.
 42. Vieira C, Dantas DNA, Miranda L, Araújo AKC, et al. School Health Nursing Program: prevention and control of overweight/obesity in adolescents. Revista da Escola de Enfermagem da U S P 2018; 52: e03339.
 43. Duvinage K, Ibrügger S, Kreichauf S, Wildgruber A, et al. Developing the intervention material to increase physical activity levels of European preschool children: the ToyBox-study. Obesity reviews : Obes Rev 2014; 15 (3): 27-39.
 44. Hurley DA, Jeffares I, Hall AM, Keogh A, et al. Feasibility cluster randomised controlled trial evaluating a theory-driven group-based complex intervention versus usual physiotherapy to support self-management of osteoarthritis and low back pain (SOLAS). Trials 2020; 21(1): 807.
 45. Chen Y, Wu F, Wu Y, Li J, et al. Development of interventions for an intelligent and individualized mobile health care system to promote healthy diet and physical activity: using an intervention mapping framework. BMC Public Health 2019; 19(1): 1311.
 46. Kim S, Ko YH, Song Y, Kang MJ, et al. Pre-post analysis of a social capital-based exercise adherence intervention for breast cancer survivors with moderate fatigue: a randomized controlled trial. Supportive care in cancer. Support Care Cancer 2020; 28(11): 5281-5289.
 47. Hurley DA, Murphy LC, Hayes D, Hall AM, et al. Using intervention mapping to develop a theory-driven, group-based complex intervention to support self-management of osteoarthritis and low back pain (SOLAS). Implement Sci 2016; 11: 56.
 48. Prins RG, van Empelen P, Beenackers MA, Brug J, Oenema A. Systematic Development of the YouRAction program, a computer-tailored physical activity promotion intervention for Dutch adolescents, targeting personal motivations and environmental opportunities. BMC Public Health 2010; 11(10): 474.
 49. Verweij LM, Proper KI, Weel AN, Hulshof CT, van Mechelen W. Design of the Balance@Work project: systematic development, evaluation and implementation of an occupational health guideline aimed at the prevention of weight gain among employees. BMC Public Health 2009; 9: 1-17.
 50. Gouttebarge V, van Sluis M, Verhagen E, Zwerver J. The prevention of musculoskeletal injuries in volleyball: the systematic development of an intervention and its feasibility. Inj Epidemiol 2017; 4(1): 1-17.
 51. van Schijndel-Speet M, Evenhuis HM, van Empelen P, van Wijck R, Echteld MA. Development and evaluation of a structured programme for promoting physical activity among seniors with intellectual disabilities: a study protocol for a cluster randomized trial. BMC Public Health 2013; 13(1): 1-11.
 52. De Lepeleere S, Verloigne M, Brown HE, Cardon G, De Bourdeaudhuij I. Using the Intervention Mapping Protocol to develop an online video intervention for parents to prevent childhood obesity: Movie Models. Global Health Promotion 2018; 25(2): 56-66.
 53. Perry CK, McCalmont JC, Ward JP, Menelas HK, et al. Mujeres Fuertes y Corazones Saludables: adaptation of the StrongWomen -healthy hearts program for rural Latinas using an intervention mapping approach. BMC Public Health 2017; 17(1): 1-8.
 54. Friederichs SA, Oenema A, Bolman C, Guyaux J, et al. I Move: systematic development of a web-based computer tailored physical activity intervention, based on motivational interviewing and self-determination theory. BMC Public Health 2014; 14(1):1-15.
 55. Luten KA, Reijneveld SA, Dijkstra A, de Winter AF. Reach and effectiveness of an integrated community-based intervention on physical activity and healthy eating of older adults in a socioeconomically disadvantaged community. Health Education Research 2016; 31(1): 98-106.
 56. McEachan RR, Lawton RJ, Jackson C, Conner M, Lunt J. Evidence, theory and context: using intervention mapping to develop a worksite physical activity intervention. BMC Public Health 2008; 8: 1-12.
 57. Taylor NJ, Sahota P, Sargent J, Barber S, et al. Using intervention mapping to develop a culturally appropriate intervention to prevent childhood obesity: the HAPPY (Healthy and Active Parenting Programme for Early Years) study. IJBNPA 2013; 10(1): 1-16.
 58. van Stralen MM, Kok G, de Vries H, Mudde AN,et al. The Active plus protocol: systematic development of two theory- and evidence-based tailored physical activity interventions for the over-fifties. BMC Public Health 2008; 8(1): 1-12.
 59. Kim S, Ko YH, Song Y, Kang MJ, et al, et al. Development of an exercise adherence program for breast cancer survivors with cancer-related fatigue-an intervention mapping approach. Supportive care in cancer. Supportive Care in Cancer 2019; 27(12): 4745-4752.
 60. Elsman EB, Leerlooijer JN, Ter Beek J, Duijzer G, et al. Using the intervention mapping protocol to develop a maintenance programme for the SLIMMER diabetes prevention intervention. BMC Public Health 2014; 14(1): 1-11.
 61. Doorn R, Massar K, Kok G. Gedragsverandering binnen organisaties: Kan Intervention Mapping een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van effectieve interventies? Gedrag en Organisatie 2018; 31.
 62. Fernandez ME, Ten Hoor GA, van Lieshout S, Rodriguez SA, et al. Implementation Mapping: Using Intervention Mapping to Develop Implementation Strategies. Frontiers in public health  2019; 7: 158.
 63. Mirzaei_Alavijeh M, Kok G, Hidarnia A, Niknami S, Motlagh M. My Family-Study, Early-Onset Substance use Prevention Program: An Application of Intervention Mapping Approach. Journal of Education and Community Health 2017; 3(4):1-15.
 64. Mirzaei-Alavijeh M, Schaafsma D, Karami-Matin B, Jalilian F. Socio-cognitive determinants of colorectal cancer screening uptake: An application of intervention mapping approach. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran 2019; 33: 80.