بررسی ناهنجاری‌های وضعیت بدنی در افراد با اختلالات بینایی و تاثیر تمرین بر این ناهنجاری‌ها (مطالعه مروری)‏

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 استاد گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران ‏

2 استادیار گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دانشجوی دکترای تربیت بدنی سازگارانه، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 دانشجوی دکترای آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران‏

چکیده

هدف:
ناهنجاری‌های قامتی در افراد با اختلالات بینایی بیشتر از افراد با بینایی سالم است. هدف از این مقاله، مرور پژوهش‌های انجام گرفته در زمینه ارزیابی ناهنجاری‌های قامتی افراد با اختلالات بینایی و بررسی تاثیر تمرین بر این ناهنجاری‌ها است. 
روش بررسی:
پایگاه‌های الکترونیکی Science Direct، PubMed و Google Scholar به منظور یافتن مقالات انگلیسی و پایگاه‌های الکترونیکی مدلیب، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، نورمگز، مگیران و گوگل محقق برای یافتن مقالات انتشار یافته به زبان فارسی به صورت نظام‌مند مورد جستجو قرار گرفتند. همچنین فهرست منابع مقالات مربوطه نیز جستجو شد. برای جستجوی مقالات انتشاریافته به زبان انگلیسی از کلیدواژه‌ های ("posture" یا "mal-alignment" یا "body deformity") و یکی از واژه‌های ("blindness" یا "visual impairment") و برای جستجوی مقالات انتشاریافته به زبان فارسی از کلیدواژه های "وضعیت بدنی" یا "مشکلات عضلانی اسکلتی" و یکی از واژه‌های "نابینا" یا "اختلالات بینایی" استفاده شد. در جستجوی مقالات مرتبط با تاثیر تمرین بر این ناهنجاری‌ها، علاوه بر کلیدواژه‌های ذکر شده در بالا، برای مقالات انگلیسی از کلیدواژه‌های ("corrective exercise" یا "training") و برای مقالات فارسی از کلیدواژه‌های "تمرین" یا "حرکات اصلاحی" نیز استفاده شد. پژوهش‌هایی که در بازه زمانی ژانویه 2000 تا  آگوست 2022 انتشار یافته بودند و به ارزیابی وضعیت بدنی افراد با اختلالات بینایی پرداخته بودند یا تاثیر تمرین بر وضعیت بدنی این افراد را مورد بررسی قرار داده بودند در این پژوهش مروری وارد شدند.
یافته ­ها:
تعداد 21 مقاله در بخش ارزیابی وضعیت بدنی افراد با اختلالات بینایی و تعداد 9 مقاله در بخش بررسی اثر تمرین بر وضعیت بدنی این افراد از معیارهای ورود به مقاله مروری حاضر برخوردار بودند. نتایج بررسی این مقالات حاکی از این است که ناهنجاری‌های وضعیتی در افراد با اختلالات بینایی بیشتر از افراد با بینایی سالم است. این ناهنجاری‌ها در وضعیت سر و گردن، شانه‌ها، ستون فقرات و نیز اندام تحتانی قابل مشاهده هستند. همچنین نتایج مقالات بررسی شده حاکی از مثبت بودن تاثیر تمرینات اصلاحی در اصلاح ناهنجاری‌های قامتی افراد با اختلالات بینایی است.
نتیجه‌گیری:
نتایج این مقاله مروری حاکی از بیشتر بودن ناهنجاری‌های قامتی (ناهنجاری‌های سر و گردن، شانه‌ها، ستون فقرات، اندام تحتانی) در افراد با اختلالات بینایی و همچنین تاثیر مثبت تمرین بر این ناهنجاری‌ها است. با وجود این به انجام پژوهش‌های بیشتر در این زمینه با رعایت مواردی از قبیل بکارگیری اندازه نمونه بزرگتر و همگن‌ تر، ابزار دقیق‌تر، گروه کنترل و طولانی‌تر بودن مدت تمرینات نیاز است.

کلیدواژه‌ها