نویسنده = ���������� ��������
طراحی، توسعه و ارزیابی نرم افزار خود مدیریتی مبتنی بر موبایل برای افراد مبتلا به HIV

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 47-58

10.22038/jpsr.2019.31337.1788

اسماعیل مهرآیین؛ سید احمد سید علی نقی؛ نیلوفر محمدزاده؛ سعید رضا جمالی مقدم؛ مینو محرز؛ رضا صفدری