نویسنده = زهره جوانمرد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ‏ای سیستم‏ های طبقه ‏بندی بین ‏المللی دارویی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 107-115

رضا صفدری؛ سید سینا مرعشی شوشتری؛ مرضیه اسماعیلی؛ زهره جوانمرد