نویسنده = �������� ������������ ����������
تاثیر مداخلات کاردرمانی و تحریک الکتریکی مغز بر عملکرد حافظه دیداری- فضایی در مردان بزرگسال دارای ‏اسکیزوفرنی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 54-66

10.22038/jpsr.2022.54049.2199

الهه فتحی آذر؛ حجت اله حقگو؛ مسعود نصرت آبادی؛ محمد صیاد نصیری؛ سمانه حسین زاده