نویسنده = ������������ ��������
فناوری‌های نوین درتوانبخشی بیماران مبتلا به پارکینسون: مروری روایتی

دوره 11، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 95-106

10.22038/jpsr.2023.69905.2460

سمیه دانشمند؛ افسانه زینل زاده؛ هادی شهرکی؛ شکوفه اعلایی