فناوری‌های نوین درتوانبخشی بیماران مبتلا به پارکینسون: مروری روایتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پیراپزشکی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده صنعت و معدن، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

4 استادیار گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف:
بیماری پارکینسون یک اختلال عصبی پیش‌رونده است که منجر به بروز علائم حرکتی و رفتاری می‌شود. تاکنون دارویی برای درمان قطعی این بیماری کشف نشده و پزشکان استفاده از توانبخشی جهت بهبود اختلالات حرکتی را در کنار درمان دارویی تجویز می‌کنند. با انجام تمریناتی که در توانبخشی حرکتی توسط درمانگر مشخص می‌شود، پیشرفت در انجام کارهای روزمره زندگی و وابستگی کمتر به اطرافیان برای بیمار حاصل می‌شود. با این ‌حال با گذشت زمان، بیماران خسته شده و به ‌ندرت در برنامه‌های بازتوانی شرکت می‌کنند، زیرا محتوی برنامه‌های معمولی ممکن است تکراری، غیر انگیزشی و یا دشوار باشد. پیشرفت فناوری و گنجاندن آن در توانبخشی سنتی، گزینه‌ای امیدوارکننده در توانبخشی بیماران مبتلا به پارکینسون است. در این بررسی، مروری مختصر به پیشرفت فناوری در زمینه توانبخشی عصبی و حرکتی بیماران مبتلا به پارکینسون انجام‌ شده و به نقش فن‌آوری‌های واقعیت مجازی، Wii، کینکت، تبلت و ربات پرداخته شده است.
روش بررسی:
مقاله حاضر از نوع مروری روایتی بوده و جستجوی منابع بر اساس ترکیب کلیدواژه‌های "توانبخشی"، "بیماری پارکینسون"، "واقعیت مجازی"، "Wii"، "کینکت"، "تبلت" و "ربات" در مقالات منتشرشده در پایگاه‌های اطلاعاتی Google Scholar و PubMed بین سال‌های 2000 الی 2022 انجام شده است. همچنین از نظرات متخصصین انفورماتیک پزشکی و فیزیوتراپی برای تکمیل مباحث مربوطه استفاده شد.
یافته‌ ها:
از بین منابع یافت شده با حذف نسخه های تکراری و مطالعه متن کامل، تعداد 38 منبع معیار های ورود مورد نظر را برای استفاده در مطالعه حاضر بدست آوردند. تجمیع نتایج مقالات و نظرات متخصصین نشان داد که استفاده از فناوری‌های نوین شامل واقعیت مجازی، Wii، کینکت، تبلت و ربات در توانبخشی افراد مبتلا به بیماری پارکینسون می‌تواند باعث بهبود بیشتر در عملکرد حرکتی نسبت به تمرینات توانبخشی مرسوم ‌شود. اگرچه در کنار فرصت ها و مزایای استفاده از این فناوری ها، چالشهایی نیز وجود دارد.
نتیجه‌ گیری:
نتایج مطالعاتی که توسط محققین بر روی فناوری‌های نوین در توانبخشی انجام شده، نشان می‌دهند با وجود چالش‌هایی در استفاده از فناوری‌های نوین جهت توانبخشی بیماران مبتلا به پارکینسون، این فناوری‌ها باعث بهبود قابل‌توجهی در عملکرد حرکتی و استقلال فردی افراد نسبت به توانبخشی مرسوم در توانبخشی بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


 1. Weintraub D, Comella CL, Horn S. Parkinson's disease--Part 1: Pathophysiology, symptoms, burden, diagnosis, and assessment. Am J Manag Care 2008; 14(2): 40-48.
 2. Jankovic J. Parkinson’s disease: clinical features and diagnosis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008;79 (4): 368–376.
 3. Dirkx MF, den Ouden HE, Aarts E, Timmer MH, et al. Dopamine controls Parkinson’s tremor by inhibiting the cerebellar thalamus. Brain. 2017; 140(3): 721-734.
 4. Uhrbrand A, Stenager E, Pedersen MS, Dalgas U. Parkinson's disease and intensive exercise therapy–a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Neurol Sci 2015; 353(1): 9-19.
 5. Dockx K, Bekkers EM, Van den Bergh V, Ginis P, et al. Virtual reality for rehabilitation in Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev 2016; 12(12): 1-21.
 6. Holden MK. Virtual environments for motor rehabilitation. Cyberpsychol Behav 2005; 8(3): 187-211.
 7. Jack D, Boian R, Merians AS, Tremaine M, et al. Virtual reality-enhanced stroke rehabilitation. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng  2001; 9(3): 308-318.
 8. cognihab (2021). Using VR in Rehabilitation - Benefits and Use Cases. https:// www. cognihab. com/blog/using-vr-in-rehabilitation-benefit.
 9. Fagan K. Business Insider. https:// www. businessinsider.com/virtual-reality-vr-side-effects-2018-3.
 10. Feng H, Li C, Liu J, Wang L, et al. Virtual reality rehabilitation versus conventional physical therapy for improving balance and gait in Parkinson’s disease patients: a randomized controlled trial. Med sci monit 2019; 25: 4184-4192.
 11. Pazzaglia C, Imbimbo I, Tranchita E, Minganti C, et al. Comparison of virtual reality rehabilitation and conventional rehabilitation in Parkinson’s disease: a randomised controlled trial. Physiotherapy 2020; 106: 36-42.
 12. Kashif M, Ahmad A, Bandpei MAM, Gilani SA. Combined effects of virtual reality techniques and motor imagery on balance, motor function and activities of daily living in patients with Parkinson’s disease: a randomized controlled trial. BMC Geriatr. 2022; 22(1): 1-14.
 13. Taylor MJ, McCormick D, Shawis T, Impson R, Griffin M. Activity-promoting gaming systems in exercise and rehabilitation. J Rehabil Res Dev 2011; 48(10): 1171-1186.
 14. Halton J. Virtual rehabilitation with video games: A new frontier for occupational therapy. Occupational therapy now. 2008; 9(6): 12-16.
 15. Halton J. Rehabilitation with the Nintendo Wii: Experiences at a rehabilitation hospital. Occupational therapy now 2010; 12(3): 11-14.
 16. da Silva Ribeiro NM, Ferraz DD, Pedreira É, Pinheiro Í, et al. Virtual rehabilitation via Nintendo Wii® and conventional physical therapy effectively treat post-stroke hemiparetic patients. Top Stroke Rehabil. 2015; 22(4): 299-305.
 17. Chao Y-Y, Scherer YK, Montgomery CA. Effects of using Nintendo Wii™ exergames in older adults: a review of the literature. J Aging Health 2015; 27(3): 379-402.
 18. Tsekleves E, Warland A, Kilbride C, Paraskevopoulos I, Skordoulis D. The use of the Nintendo Wii in motor rehabilitation for virtual reality interventions: a literature review. Virtual, Augmented Reality and Serious Games for Healthcare 1 2014; 68: 321-344.
 19. Pompeu JE, dos Santos Mendes FA, da Silva KG, Lobo AM, et al. Effect of Nintendo Wii™-based motor and cognitive training on activities of daily living in patients with Parkinson's disease: a randomised clinical trial. Physiotherapy 2012; 98(3): 196-204.
 20. Herz NB, Mehta SH, Sethi KD, Jackson P, et al. Nintendo Wii rehabilitation (“Wii-hab”) provides benefits in Parkinson's disease. Parkinsonism Relat Disord 2013; 19(11): 1039-1042.
 21. Gonçalves GB, Leite MA, Orsini M, Pereira JS. Effects of using the nintendo wii fit plus platform in the sensorimotor training of gait disorders in Parkinson’s disease. Neurol Int 2014; 6(1): 1-3.
 22. Alabbasi, Hesham. Human motion tracking & evaluation using Kinect V2 sensor. 2015 E-Health and Bioengineering Conference (EHB); IEEE: 2015.
 23. Bawa A, Banitsas K, Abbod M. A review on the use of Microsoft Kinect for gait abnormality and postural disorder assessment. J Healthc Eng 2021; 2021: 1-18.
 24. Mousavi Hondori H, Khademi M. A review on technical and clinical impact of microsoft kinect on physical therapy and rehabilitation. J Med Eng 2014; (2014): 1-17.
 25. Zhang Z. Microsoft kinect sensor and its effect. IEEE multimedia 2012; 19(2): 4-10.
 26. Lange, Belinda.  Development and evaluation of low cost game-based balance rehabilitation tool using the Microsoft Kinect sensor. 2011 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society; IEEE. 2011.
 27. Ferraz DD, Trippo KV, Duarte GP, Neto MG,  et al. The effects of functional training, bicycle exercise, and exergaming on walking capacity of elderly patients with Parkinson disease: a pilot randomized controlled single-blinded trial. Arch Phys Med Rehabil 2018; 99(5): 826-833.
 28. Obdržálek, Štěpán. Accuracy and robustness of Kinect pose estimation in the context of coaching of elderly population. 2012 Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society; IEEE, 2012.
 29. Nuic D, Vinti M, Karachi C, Foulon P, Van Hamme A, Welter M-L. The feasibility and positive effects of a customised videogame rehabilitation programme for freezing of gait and falls in Parkinson’s disease patients: a pilot study. J Neuroeng Rehabil 2018; 15(1): 1-11.
 30. Pachoulakis I, Papadopoulos N, Analyti A. Kinect-based exergames tailored to Parkinson patients. International Journal of Computer Games Technology 2018; (2018): 1-14.
 31. Physiopedia (2013). Gaming Technology in Neurological Rehabilitation. https:// www. physio-pedia. com/ Gaming_ Technology_ in_ Neurological_Rehabilitation.
 32. Ellis T, Latham NK, DeAngelis TR, Thomas CA, et al. Feasibility of a virtual exercise coach to promote walking in community-dwelling persons with Parkinson disease. Am J Phys Med Rehabil 2013; 92(6): 472- 485.
 33. Wagner L, Deck R. Implementation of an individualized tablet-based training program in the domestic setting following complex treatment of Parkinson’s disease—Success factors and barriers. Der Nervenarzt 2022; 93(6): 583-596.
 34. Möller JC, Zutter D, Riener R. Technology-Based Neurorehabilitation in Parkinson’s Disease—A Narrative Review. Clin Transl Neurosci 2021; 5(3): 1-7.
 35. Gassert R, Dietz V. Rehabilitation robots for the treatment of sensorimotor deficits: a neurophysiological perspective. J Neuroeng Rehabil 2018; 15(1): 1-15.
 36. Chen Y, Abel KT, Janecek JT, Chen Y, Zheng K, Cramer SC. Home-based technologies for stroke rehabilitation: A systematic review. Int J Med Inform 2019; 123: 11-22.
 37. Lo AC, Chang VC, Gianfrancesco MA, Friedman JH, et al. Reduction of freezing of gait in Parkinson's disease by repetitive robot-assisted treadmill training: a pilot study. J Neuroeng Rehabil 2010; 7(1): 1-8.
 38. Capecci M, Pournajaf S, Galafate D, Sale P, et al. Clinical effects of robot-assisted gait training and treadmill training for Parkinson's disease. A randomized controlled trial. Ann Phys Rehabil Med 2019; 62(5): 303-315.