نویسنده = ناهید جلیله وند
مطالعه کیفیت زندگی نوجوانان مبتلا به شکاف لب و کام

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 19-30

10.22038/jpsr.2021.45700.2061

فایزه جعفری رسا؛ ناهید جلیله وند؛ محبوبه رسولی؛ سید جواد نصیری


بررسی تنوع واژگانی و پیچیدگی نحوی گفتار کودکان9-8 ساله پس از کاشت حلزون شنوایی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 20-29

10.22038/jpsr.2016.6382

مهدیه توکلی؛ ناهید جلیله وند؛ محمد کمالی؛ یحیی مدرسی؛ مسعود متصدی زرندی


ساخت آزمون تصویری واژگان درکی و بررسی روایی و پایایی آن برای کودکان طبیعی 71-30 ماهه فارسی زبان

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 34-43

10.22038/jpsr.2015.4613

نفیسه حسن پور؛ ناهید جلیله وند؛ الهام معصومی؛ علی قربانی؛ محمد کمالی