نویسنده = زهرا قیومی انارکی
ویژگیهای گفتمان روایتی در بزرگسالان فارسی زبان

دوره 6، شماره 4، دی 1396، صفحه 67-72

10.22038/jpsr.2017.18625.1479

زهرا بابایی؛ زهرا قیومی انارکی؛ حمید طیرانی نژاد؛ فاطمه حارث آبادی


بررسی اضطراب اجتماعی دربزرگسالان مبتلا به لکنت

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 38-44

10.22038/jpsr.2016.6384

محبوبه حسینی نژاد؛ مریم شریف آبادی؛ زهرا قیومی انارکی؛ داوود سبحانی راد؛ احمد پورمحمد