نویسنده = ������������ ����������
تاثیر تونومتری اپلانیشن بر پارامترهای سگمان قدامی چشم ‏

دوره 11، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 21-27

10.22038/jpsr.2022.60338.2309

منیره محجوب؛ ندا نخجوان پور؛ طاهره رخشان دادی


مروری بر مکانیسم حساسیت کانتراست رنگی و غیر رنگی

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 93-103

10.22038/jpsr.2016.7359

جواد هرویان شاندیز؛ هادی استادی مقدم؛ ریحانه اکبرزاده؛ زینب دانش؛ زهرا بهروزفر؛ منیره محجوب؛ نگاره یزدانی