کلیدواژه‌ها = کاراته
مقایسه فشار کف پایی و نیروی عکس العمل زمین در کاراته کاران نخبه مرد و زن

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 42-54

10.22038/jpsr.2016.7343

احسان طسوجیان؛ الناز دیزجی؛ رغد معمار؛ فرزانه علیزاده